รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

RSS
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 [24 ธ.ค. 59]
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 [24 ธ.ค. 59] (25)
ประชุมอำนวยการ 12 ก.ย. 2559
ประชุมอำนวยการ 12 ก.ย. 2559 (11)
ประชุมดำเนินการ พฤศจิกายน 2558
ประชุมดำเนินการ พฤศจิกายน 2558 (16)
ประชุมสัมนาผู้แทนสมาชิก กันยายน 2558
ประชุมสัมนาผู้แทนสมาชิก กันยายน 2558 (12)
มอบทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน
มอบทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน (32)
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (11)
ประชุมเจ้าหน้าที่ และ เยี่ยมชม สอ.รพ. พระปกเกล้า
ประชุมเจ้าหน้าที่ และ เยี่ยมชม สอ.รพ. พระปกเกล้า (19)
ประชุม ฌกส. ส.สอ.ม 25 เมษายน 2558
ประชุม ฌกส. ส.สอ.ม 25 เมษายน 2558 (19)
สอ.กระทรวงมหาดไทย และ สอ.พนักงานประปาฯ เยี่ยมสหกรณ์
สอ.กระทรวงมหาดไทย และ สอ.พนักงานประปาฯ เยี่ยมสหกรณ์ (21)
สัญจรสมาชิก กุมภาพันธ์ 2558
สัญจรสมาชิก กุมภาพันธ์ 2558 (30)
ทำสัญญาเงินกู้กับ สอ.มหิดล 21 มค 2558
ทำสัญญาเงินกู้กับ สอ.มหิดล 21 มค 2558 (12)
ประชุมชมรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17-18 มค 2558
ประชุมชมรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17-18 มค 2558 (8)
สวัสดีปีใหม่ สหกรณ์จังหวัดและตรวจบัญชี 12 มค 58
สวัสดีปีใหม่ สหกรณ์จังหวัดและตรวจบัญชี 12 มค 58 (13)
ทำบุญปีใหม่ 2558 และประชุมประจำเดือน
ทำบุญปีใหม่ 2558 และประชุมประจำเดือน (18)
ธ. แลนแอนด์เอาส์เยี่ยมชมสหกรณ์
ธ. แลนแอนด์เอาส์เยี่ยมชมสหกรณ์ (9)
สวัสดีปีใหม่ ธ.กรุงไทย และ ธ.ก.ส. 2558
สวัสดีปีใหม่ ธ.กรุงไทย และ ธ.ก.ส. 2558 (14)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 1/2558
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 1/2558 (15)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (17)
มอบเงินสงเคราะห์ศพ อ.พยัคฆ์ฯ
มอบเงินสงเคราะห์ศพ อ.พยัคฆ์ฯ (3)
ลงนามต่อสัญญาเงินกู้กับ สอ. ม. เชียงใหม่
ลงนามต่อสัญญาเงินกู้กับ สอ. ม. เชียงใหม่ (14)
ภาพบรรยากาศการสมัครประธานกรรมและกรรรมการ ปี 2557
ภาพบรรยากาศการสมัครประธานกรรมและกรรรมการ ปี 2557 (14)
ลงนามเงินกู้กับ สอ.วิทยุการบินฯ
ลงนามเงินกู้กับ สอ.วิทยุการบินฯ (9)
ลงนามเงินกู้ร่วมกับ ธ.ก.ส.
ลงนามเงินกู้ร่วมกับ ธ.ก.ส.  (22)
ประชุมประจำเดือนกันยายน 57
ประชุมประจำเดือนกันยายน 57 (4)
ภาพกิจกรรมเดือนสิงหาคม 57
ภาพกิจกรรมเดือนสิงหาคม 57 (6)
ภารกิจเสริมสภาพคล่องสหกรณ์ [2-4 กรกฎาคม 2557]
ภารกิจเสริมสภาพคล่องสหกรณ์ [2-4 กรกฎาคม 2557] (10)
สัมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 23 พค 2557
สัมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 23 พค 2557 (7)
ธกส เยี่ยมชมสหกรณ์ให้คำแนะนำด้านสิ้นเชื่อ 15 พค 57
ธกส เยี่ยมชมสหกรณ์ให้คำแนะนำด้านสิ้นเชื่อ 15 พค 57 (3)
ธนาคารไทยเครดิตเยี่ยมชมสหกรณ์
ธนาคารไทยเครดิตเยี่ยมชมสหกรณ์ (2)
ประชุมใหญ่ ฌกส 24 กุมภาพันธ์ 2557
ประชุมใหญ่ ฌกส 24 กุมภาพันธ์ 2557 (9)
มอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
มอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก (2)
อบรม การพูดเชิงการทูต ที่ร้อยเอ็ด
อบรม การพูดเชิงการทูต ที่ร้อยเอ็ด (5)
สอ. ม.ธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมสหกรณ์
สอ. ม.ธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมสหกรณ์ (6)
ประชุม สอ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุม สอ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11)
ประชุมผู้แทนสมาชิก [11-พฤษภาคม-2556]
ประชุมผู้แทนสมาชิก [11-พฤษภาคม-2556] (10)
ประชุมใหญ่ประจำปี 2556 [20 มกราคม 2556]
ประชุมใหญ่ประจำปี 2556 [20 มกราคม 2556] (23)
คณะกรรมการเดินทางเยี่ยมชมสหกรณ์ฯ ม.เชียงใหม่ [23 พฤศจิกายน 2555]
คณะกรรมการเดินทางเยี่ยมชมสหกรณ์ฯ ม.เชียงใหม่ [23 พฤศจิกายน 2555] (19)
ประชุมตัวแทนสมาชิก 22 กันยายน 2555
ประชุมตัวแทนสมาชิก 22 กันยายน 2555 (20)
ธนาคารธนชาตเยี่ยมชมหสกรณ์ 17 สิงหาคม 2555
ธนาคารธนชาตเยี่ยมชมหสกรณ์ 17 สิงหาคม 2555 (21)
บรรยากาศการประชุมตัวแทนสมาชิก วันที่ 28 กรกฎาคม 2555
บรรยากาศการประชุมตัวแทนสมาชิก วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 (11)
เลือกตั้งประธานกรรมการ / กรรมการ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555
เลือกตั้งประธานกรรมการ / กรรมการ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 (8)
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร (8)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เยี่ยมชม สหกรณ์ของเรา
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เยี่ยมชม สหกรณ์ของเรา (50)
ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ 1/2555
ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ 1/2555 (10)
ประชุมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555 (โรงแรมวสุ)
ประชุมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555 (โรงแรมวสุ) (8)
ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ (ระยอง 2555)
ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ (ระยอง 2555) (15)
Powered by Phoca Gallery

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ

You are here: Home ภาพกิจกรรมทั้งหมด