รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

การชำระเงินกู้กับสหกรณ์

การหักหนี้รายเดือน
- เมื่อสมาชิกทำการกู้เงินกับสหกรณ์แล้วสหกรณ์จะทำรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายกับหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดตามรายละเอียดรายการหักแต่ละเดือน
- สมาชิกสามารถชำระเงินต้นเงินกู้ของตนเองได้ โดยเดินทางมาชำระเงินกับสหกรณ์หรือทำการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ (โทรแจ้งสหกรณ์ด้วย) สหกรณ์จะทำการตัดชำระหนี้และออกใบเสร็จให้
- สมาชิกหน่วยส่วนกลางหรือสมาชิกที่ไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ ให้โอนเงินมาชำระหนี้ก่อนสิ้นเดือน

โอนเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม ธนาคารกรุงไทย เลข 409-059-6149


ตัวอย่างใบเสร็จชำระพิเศษ (กรณีมาชำระด้วยเงินสดหรือโอนเข้ามา)

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ

You are here: Home เงินฝากออมทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระเงินกู้กับสหกรณ์